Pierwszy w Polsce grant State Street trafił do nas! Co z nim zrobimy?

10.10.2019

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja otrzymała 450 tys. dolarów grantu od State Street Bank na 3-letni projekt aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. To wielka szansa dla tej grupy na wyjście z domu i odnalezienie się na rynku pracy. Na czym będzie polegał projekt?

Nasze “Centrum Kształcenia Zawodowego dla Osób z Niepełnosprawnością”, które wybrano spośród innych zgłoszeń z całego świata, to szereg działań na lata 2019-2021. Uczestnicy programu, pod stałą opieką trenerów, doradców zawodowych i psychologów, zdobędą praktyczną wiedzę i poznają najlepsze drogi rozwoju zawodowego.

Nasz program dotacji zakłada głównie inwestowanie w poprawę możliwości zatrudnienia dla osób w niekorzystnej sytuacji. Bardzo się cieszymy, że to polska organizacja otrzymała dofinansowanie. Projekt zapowiada się świetnie, liczymy na owocną współpracę z Fundacją Poland Business Run – komentuje Przewodnicząca Komitetu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Małgorzata Topolska-Szewc, z polskiego oddziału State Street.