Regulamin

REGULAMIN OBOZU ZIMOWEGO „Adaptive Snow Camp 2019”

1. Organizatorami Obozu Zimowego Adaptive Snow Camp 2019 (zwanego dalej „Obozem”) jest Fundacja Poland Business Run oraz ParaSnowboard Poland.

2. Celem Obozu jest

 • aktywizacja osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • promocja sportu jako narzędzia wspomagającego rehabilitację i społeczną integrację,
 • zaznajomienie uczestników z snowboardingiem.

3. Obóz odbędzie się w dniach od 23.02 do 01.03.2019 r. w Szczyrku.

4. Uczestnikami Obozu mogą być wyłącznie osoby spełniające następujące warunki: 

 • ukończenie 18 roku życia,
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • zaakceptowanie regulaminu obozu,
 • przedstawienie oświadczenia o niepełnosprawności,
 • dokonanie opłaty za uczestnictwo.

5. Uczestnictwo w Obozie jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo wynosi 675 zł i powinna być wniesiona w terminie do dnia 15.02.2019 roku. Nie wniesienie pełnej opłaty w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Obozie. 

6. Opłata może zostać uczestnikowi zwrócona tylko w przypadku kiedy nie może on wziąć udziału w obozie z przyczyn zdrowotnych na podstawie zwolnienia lekarskiego.  

7. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w Obozie i obejmuje:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie (śniadanie + obiadokolacja),
 • ubezpieczenie NNW,
 • koszt karnetu,
 • koszt instruktorów

8. Opłata nie uwzględnia:

 • dodatkowe atrakcje w miejscu zakwaterowania;
 • dodatkowe posiłki nie uwzględnione w planie dnia obozu;
 • transport na miejsce obozu;

9. Program Obozu przewiduje: 

 • przyjazd na miejsce obozu dnia 23.02.2019 w godzinach 16:00 - 18:00, wspólna kolacja i przygotowanie sprzętu
 • każdego pełnego dnia obozu obowiązuje harmonogram:

7.00 pobudka

7.30 - 8.00 śniadanie

8.30- 15.00 zajęcia na śniegu

16.00- 17.00 obiadokolacja

17.00- 18.00 czas wolny dla uczestników

18.00- 20.00 zajęcia dodatkowe ( np. videoanaliza, basen, zajęcia z techniki jazdy, spotkanie z protetykiem)

20.00- 22.00 czas wolny

 • wyjazd uczestników dnia 01.03.2019 o godzinie 10:00

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu Obozu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które organizatorzy nie odpowiadają.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania obozu w przypadku nie zebrania wystarczającej liczby chętnych. W takim wypadku wszystkim zgłoszonym zostanie oddana opłata. 

12. W przypadku większej liczby chętnych, niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w Obozie decyduje kolejność wpłat.

12. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczestnika, który samowolnie zdecyduje o braku uczestnictwa w zajęciach zaplanowanych w harmonogramie obozu. 

13. Organizatorzy Obozu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie osobiste uczestników. 

14. Uczestnicy Obozu ponoszą odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zniszczenia i szkody. 

15. Uczestnicy Obozu zobowiązani są do:

 • stosowania się do poleceń organizatorów Obozu,
 • informowania organizatorów o każdorazowym pogorszeniu stanu zdrowia,
 • punktualności na miejscach zbiórek,
 • obecności na posiłkach i podczas zajęć przewidzianych w programie Obozu,
 • przestrzegania wewnętrznego regulaminu miejsca noclegu,
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych Uczestników,
 • wcześniejszego poinformowania o przyjmowanych lekach, stanie zdrowia i uczuleniach,
 • informowania o ewentualnym zamiarze przedterminowego opuszczenia obozu.
 • posiadania stroju sportowego i obuwia sportowego (typu adidasy)

16. Rezygnacja z uczestnictwa w Obozie zgłoszona później niż na 14 dni dni przed jego rozpoczęciem nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty. 

17. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu może rodzić konsekwencje w postaci obowiązku przedterminowego opuszczenia Obozu i pokrycia kosztów transportu.

O projekcie

Organizatorzy

Sponsorzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.