Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami - to warto wiedzieć!

05.02.2020

Udostępnij

Zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami firma zyskuje nie tylko lojalną i zaangażowaną kadrę oraz miano przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Etaty dla OzN mogą przynieść także korzyści finansowe – obniżyć obowiązkowe wpłaty na PFRON oraz zapewnić dofinansowania do wynagrodzenia pracowników posiadających orzeczenie.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON, to instytucja, która przeznacza środki na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Do opłacania składek na PFRON zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie co najmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), gdy mniej niż 6% etatów obsadzają osoby z niepełnosprawnościami. Jeśli firma, której zespół liczy 25 osób zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami na 1,5 etatu (6%), zostaje zwolniona z opłat na PFRON.

Jak obniżyć składkę na PFRON?

 • zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami według odpowiedniego wskaźnika,
 • zatrudniając osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy,
 • dokonując w danym miesiącu zakupu usługi (z wyjątkiem handlu) lub produkcji od przedsiębiorstwa zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, który osiąga wskaźnik 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tzw zakład pracy chronionej) i regulując należność za ww. transakcję w terminie.

Ile wynosi składka na PFRON? Składkę na PFRON wylicza się mnożąc 40,65% przez średnie wynagrodzenie brutto i liczbę etatów będącą różnicą pomiędzy wskaźnikiem zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością (który zapewni zwolnienie z opłat) a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Przykładowo firma, w której pracuje 40 osób i żadna z nich nie jest osobą z niepełnosprawnością, miesięcznie płaci do PFRON 4468,44 zł. Jeśli zatrudniłaby 1 osobę z niepełnosprawnością na pełen etat, składka wynosiłaby już 2606,59 zł. Jeśli wszystkie wymagane etaty w firmie według obliczonego wskaźnika należałyby do osób z niepełnosprawnością, w kieszeni przedsiębiorcy pozostałoby kilka tysięcy złotych. Ale to nie wszystko.

Pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia takich pracowników. Dotyczy to także firm, które zatrudniają mniej niż 25 pracowników i nie opłacają składek na PFRON.

Kwoty dofinansowania PFRON do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością:

 • 1800 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1125 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności,

+ 600 zł dodatkowo w przypadku wystąpienia schorzeń specjalnych (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia umysłowe, epilepsja, choroby narządów wzroku).

W celu uzyskania dofinansowania pracodawca musi zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie z przepisami prawa pracy i posiadać dokument potwierdzający jej status niepełnosprawności od pierwszego dnia zatrudnienia. Wszystkie elementy kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego muszą być opłacone w terminie, a jego wynagrodzenie nie może być wypłacane “do ręki”, lecz na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania.

W pierwszym miesiącu po rozpoczęciu pracy przez osobę niepełnosprawną pracodawca musi także wykazać tzw. efekt zachęty. By spełnić ten warunek, wystarczy udowodnić, że po zatrudnieniu OzN wzrosło zatrudnienie w firmie lub że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy, tzn. pracodawca nie dokonał zwolnienia innego pracownika, by przyjąć OzN.

Proces wnioskowania o dofinansowania do zatrudnienia pracownika:

 1. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością,
 2. Wypłata wynagrodzenia OzN,
 3. Przygotowanie papierowego wniosku WN-D wraz z załącznikami (przedstawiciel oddziału PFRON może przeprowadzić bezpłatne szkolenie z prawidłowego wypełniania wniosku),
 4. Wysyłka wniosku do biura PFRON w Warszawie,
 5. Otrzymanie zwrotu z PFRON (środki przekazywane są do 25 dni),
 6. Kolejne wnioski składa się co miesiąc do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby firmy (można to zrobić online, wniosek elektroniczny znacznie przyspieszy proces; wystarczy wypełnić 1 wniosek z kilkoma załącznikami dla wszystkich zatrudnianych pracowników z niepełnosprawnością).

Przydatne narzędzia

1. ErgoON - kalkulator korzyści – pozwala dokładnie obliczyć konieczne składki na PFRON, a także ich obniżenie w przypadku zatrudnienia na etat osób z niepełnosprawnością lub schorzeniami specjalnymi.

Pobierz wersję desktop lub web

2. ErgoON - lista kontrolna – pozwala sprawdzić, w jaki sposób powinno zostać dostosowane stanowisko pracy w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także ruchową, wzrokową i słuchową.

Pobierz wersję desktop lub web.Opracowała: Angelika Hałoń

Fundacja Poland Business Run


Partnerzy strategiczni

Partner logistyczny

Partnerzy medialni

Patronat honorowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.