W 8 miastach mamy już

Liczba zgłoszonych
biegaczy

5960

Łączna kwota brutto zebrana
z opłat startowych

117558

Łączna kwota brutto zebrana 

w ramach akcji „Pomagam Bardziej”

584

Wybierz miasto

Projekt w liczbach

Liczba miast

8

2017

Beneficjenci

212

2017

Liczba biegaczy

20 135

2017

Zebrana kwota brutto

1 651 197

2017

O projekcie

Ambasadorzy

Newsletter

Inicjatorzy

Partnerzy strategiczni

Partner logistyczny

Partnerzy