Krakowskie Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami- informacje organizacyjne

24.06.2020

Udostępnij

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Fundacja Poland Business Run po raz kolejny realizować będzie letni wypoczynek dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie półkolonii.

Oferta skierowana jest do dzieci, które są samodzielne i mogą wziąć udział w półkolonii bez rodzica/opiekuna. Koszty wypoczynku letniego są w całości finansowane przez Gminę Miejską Kraków.

                 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Uczestnicy
W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym, ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych mieszkające i/lub uczęszczające do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Każdy z turnusów dedykowany będzie grupie max. 14 dzieci. 

Miejsce
Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 40 w Krakowie

Terminy turnusów
I turnus: 06.07- 10.07.2020 r . w godzinach: 8.00-16.00

II turnus: 13.07- 17.07.2020 r. w godzinach: 8.00-16.00

III turnus: 20.07- 24.07.2020 r. w godzinach: 8.00-16.00

IV turnus: 27.07- 31.07.2020 r. w godzinach: 8.00-16.00

V turnus: 03.08- 07.08.2020 r. w godzinach: 8.00-16.00

VI turnus: 10.08- 14.08.2020 r. w godzinach: 8.00-16.00

VII turnus: 17.08- 21.08.2020 r. w godzinach: 8.00-16.00

VIII turnus: 24.08- 28.08.2020 r. w godzinach: 8.00- 16.00 

Zgłoszenie dziecka na półkolonie

  Aby zgłosić dziecko na wypoczynek letni należy :

  a. czytelnie wypełnić i własnoręcznie podpisać komplet dokumentów znajdujących się poniżej

  b. wypełnione dokumenty zamknąć w kopercie opisanej "ZGŁOSZENIE NA WYPOCZYNEK LETNI 2020"

  c. kopertę z dokumentami wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki,  która znajduje się przy bocznym wejściu  Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych obok stanowiska ochrony obiektu. Skrzynka dostępna będzie od 10.00- 20.00 w dniach od 24.06.2020- 17.07.2020 włącznie. 


UWAGA! PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA!

Rekrutacja na półkolonie została przedłużona do 17.07.2020 roku. Sposób składania wniosków oraz miejsce i godziny pozostają bez zmian. 

UWAGA! 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na wypoczynek. O przyjęciu decyduje Organizator (więcej szczegółów w regulaminie). Przypominamy o konieczności wypełnienia pól z danymi kontaktowymi ( tj. telefon i adres e-mail). W przypadku braku danych wniosek zostanie automatycznie odrzucony z powodu braku możliwości nawiązania kontaktu. 

Potrzebne dokumenty
1. Regulamin wypoczynku

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Karta kwalifikacyjna MEN

4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

5. Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka

6. Orzeczenie o niepełnosprawności 

7. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w wypoczynku 

8. Klauzula informacyjna

Organizator zapewnia, że zorganizuje wypoczynek zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku, które dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Informacje dodatkowe
Półkolonie finansowane są przez Miasto Kraków. Udział dzieci jest bezpłatny!

Organizator zapewnia przywiezienie i odwiezienie dzieci do określonych punktów, a także wyżywienie (II śniadanie, obiad i podwieczorek)

W programie zajęcia sportowe, edukacyjne i plastyczne. 

Liczba miejsc ograniczona, pytania prosimy kierować tylko pod numer: 609 915 005 ( od 8.00- 16.00 ) lub mailowo polkolonie@polandbusinessrun.pl