Strefa Biegacza

Chcesz wziąć udział w Gdańsk Business Run? Zarejestruj drużynę

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:


1. Co to jest Poland Business Run?

Poland Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety, która tego samego dnia, wystartuje jednocześnie w 9 miastach Polski.

Informacje o wydarzeniach lokalnych dostępne są na stronach internetowych:

 • Kraków: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/krakow
 • Katowice: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/katowice
 • Warszawa: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/warszawa
 • Poznań: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/poznan
 • Wrocław: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/wroclaw
 • Łódź: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/lodz
 • Gdańsk: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/gdansk
 • Lublin: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/lublin
 • Rzeszów: http://polandbusinessrun.pl/pl/pbr/rzeszow

2. Kiedy odbędzie się bieg?

Bieg odbędzie się w 08.09.2019 (niedziela). Start nastąpi o 10:30. Zawodnicy pierwszej sztafety powinni stawić się na starcie najpóźniej o godzinie 10:15.

3. Gdzie odbędzie się bieg?

Trasa biegu, a także plan miasteczka biegowego zostaną podane później w osobnym komunikacie.

4. Ile wynosi dystans biegu?

Dystans, jaki pokonuje jeden zawodnik wynosi około 3,8 km. Dystans ten może się nieznacznie różnić w zależności od miasta.

5. Kiedy rozpoczyna się i kończy rejestracja do Poland Business Run 2019?

Daty rozpoczęcia rejestracji do Poland Business Run 2019 różnią się w zależności od miasta. Informacja na temat rozpoczęcia rejestracji zostanie podana wkrótce w osobnym komunikacie na stronie internetowej odpowiedniej dla miasta. Rejestracja kończy się 01.09.2019 lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

6. Ile wynosi limit miejsc w tym roku?

W tegorocznej edycji Poland Business Run limit miejsc wynosi odpowiednio:

 • Kraków: 1500 drużyn (7500 zawodników)
 • Katowice: 700 drużyn (3500 zawodników
 • Warszawa: 800 drużyn (4000 zawodników)
 • Poznań: 800 drużyn (4000 zawodników)
 • Wrocław: 700 drużyn (3500 zawodników)
 • Łódź: 600 drużyn (3000 zawodników)
 • Gdańsk: 400 drużyn (2000 zawodników)
 • Lublin: 120 drużyn (600 zawodników)
 • Rzeszów 150 drużyn (750 zawodników)

7. Czy kolejność w jakiej zgłoszeni są zawodnicy to również kolejność na starcie? W jaki sposób można zmienić kolejność zawodników?

Tak – zawodnicy biegną według zgłoszonej podczas zapisów kolejności. Ewentualnych zmian można dokonać z poziomu panelu administracyjnego.

8. Czy kapitan musi biec na pierwszym miejscu?

Nie. Kapitanem może być dowolny członek drużyny i w związku z tym nie musi to być osoba biegnąca na pierwszej pozycji. Pamiętać przy tym należy, że to kapitan odbiera pakiety startowe i jest odpowiedzialny za doniesienie pałeczki w dniu startu oraz przekazanie jej pierwszemu zawodnikowi. Jeśli kapitan nie będzie mógł osobiście odebrać pakietów startowych zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia.

9. Jakie dane są potrzebne by zarejestrować drużyny do biegu?

W celu zarejestrowania drużyny należy podać dane adresowe firmy łącznie z NIP (lub dane kontaktowe w przypadku osób indywidualnych), oraz dane zawodników (imię, nazwisko, płeć, rozmiar koszulki, poprawny adres e-mail [zostanie zweryfikowany], rok urodzenia).

10. Czy trzeba uzupełnić wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym? Czy można te informacje uzupełnić później?

W celu zarejestrowania drużyny należy podać dane kontaktowe łącznie z numerem NIP firmy, jak również podać dane przynajmniej jednego zawodnika w drużynie. Czas na uzupełnienie danych pozostałych zawodników wynosi 2 tygodnie. Po tym czasie nastąpi przypomnienie o uzupełnieniu danych, a w przypadku braku informacji o pozostałych zawodników, drużyna zostanie usunięta z listy startowej do biegu.

11. Czy muszę podać adresy e-mail zawodników? Zawodnicy nie chcą podać adresów e-mail, a system nie chce zarejestrować użytkowników bez poprawnego adresu e-mail.

Tak. Adresy e-mail zawodników są niezbędne w procesie rejestracji. Po zaakceptowaniu drużyny na adresy e-mail zawodników przychodzi prośba o potwierdzenie uczestnictwa, zweryfikowanie danych, a także oświadczenie, które musi zostać podpisane przez każdego z zawodników.

12. Ile wynosi opłata startowa?

 • Kraków: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
 • Katowice: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
 • Warszawa: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
 • Poznań: 375 zł netto za całą drużynę (405 zł brutto),
 • Wrocław: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
 • Łódź: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
 • Gdańsk: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
 • Lublin: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto),
 • Rzeszów: 350 zł netto za całą drużynę (378 zł brutto)

13. Ile czasu jest na opłacenie faktury? Czy możliwe jest wydłużenie czasu płatności?

Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Jeśli faktura nie zostanie opłacona w terminie, zostaje wysłane przypomnienie. Natomiast jeśli po przypomnieniu nie zostanie uregulowana płatność – następuje skreślenie z listy zawodników. W uzasadnionych przypadkach możemy wydłużyć czas płatności faktury. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: [email protected]

14. Czy przewidziana jest lista rezerwowa?

Tak. Po wyczerpaniu limitu miejsc nowo zarejestrowane drużyny automatycznie zostaną wpisane na listę rezerwową. O uruchomieniu dodatkowej puli miejsc dla drużyn z listy rezerwowej decydują organizatorzy biegu i zostanie to podane do informacji w osobnym komunikacie.

15. Co zrobić jeśli trafiłem na listę rezerwową?

Poczekać aż powiadomimy Cię o zwolnieniu się miejsca startowego i możliwości Twojego uczestnictwa w biegu. Ze względów organizacyjnych, jak również ze względów bezpieczeństwa musimy przestrzegać limitu miejsc. Jeśli drużyna wniesie opłatę startową, mimo że nie została zaakceptowana do biegu, opłata startowa nie zostanie zwrócona.

16. Zmienił mi się zawodnik w drużynie. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

Zmiany zawodnika można dokonać samodzielnie do 01.09.2019. Dokonuje się jej za pośrednictwem panelu administracyjnego. Pamiętaj jednak, że jeśli zmiana nastąpi po 30.06.2019 roku – organizatorzy nie będą mogli zagwarantować innych rozmiarów koszulek, niż to było pierwotnie ustalone. Po 01.09.2019 roku zmian w drużynie będzie można dokonać tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach przy odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny. Kapitan musi wówczas mieć ze sobą podpisane oświadczenie nowego zawodnika.

17. Kiedy i gdzie można odebrać pakiety startowe?

Daty i miejsca odbioru pakietów startowych w poszczególnych miastach zostaną podane w osobnych komunikatach.

18. Co jest potrzebne aby odebrać pakiet startowy?

Co do zasady pakiety startowe może odebrać tylko kapitan w biurze zawodów. Odbiera je dla całej drużyny (pakiety nie będą wydawane pojedynczo), przedstawiając własnoręcznie podpisane przez wszystkich zawodników oświadczenia (stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu), dostępne na stronie internetowej biegu.

19. Kapitan drużyny nie może odebrać pakietu startowego, czy mogę zrobić to za niego?

Jeżeli kapitan nie może odebrać pakietów startowych osobiście – może to zrobić pisemnie upoważniona do tego osoba. Wzór upoważnienia można pobrać ze strony internetowej biegu.

20. Jestem w firmie opiekunem drużyn startujących i czy w związku z tym mogę odebrać pakiety startowe dla wszystkich zgłoszonych w firmie drużyn?

Jeżeli z danej firmy w biegu bierze udział więcej niż jedna drużyna i osoba odpowiedzialna chciałaby odebrać pakiety dla wszystkich, musi posiadać upoważnienia od wszystkich kapitanów drużyn, jak również oświadczenia podpisane przez wszystkich zawodników.

21. Czy można zmienić rozmiar koszulki?

Tak. Zmiany można dokonać do 30.06.2019 roku samodzielnie za pośrednictwem panelu administracyjnego. Po tym terminie organizatorzy nie są w stanie zagwarantować, że pożądane rozmiary koszulek będą jeszcze dostępne.

22. Czy jest dostępna rozmiarówka koszulek?

Dokładne wymiary koszulek można sprawdzić tutaj.

23. Dlaczego muszę podawać przy rejestracji datę urodzenia?

Rok urodzenia jest niezbędny do zweryfikowania pełnoletności osób biorących udział w biegu, jak również do celów statystycznych.

24. Jestem kapitanem drużyny a nie otrzymałem faktury.

Osoba zgłaszająca może pobrać fakturę ponownie po zalogowaniu do panelu administracyjnego.

25. Zarejestrowałem kilka drużyn i chciałbym otrzymać fakturę zbiorczą.

Faktury zbiorcze wystawiamy firmom, które zarejestrowały minimum 5 drużyn w danym mieście. W sprawie faktur zbiorczych prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] Należy wówczas podać nazwę/miasto biegu, jak również numery faktur pro forma na które ma zostać wystawiona zbiorcza faktura.

Faktury zbiorcze wystawiane są wyłącznie w obrębie danego miasta.

26. Pomyliłem się zakładając konto. W jaki sposób mogę poprawić dane? Czy możecie wystawić fakturę pro forma z poprawionymi danymi?

Dane można poprawić samodzielnie z poziomu panelu administracyjnego. Po poprawieniu danych można wygenerować poprawioną fakturę.

27. Czy mogę prosić o ponowne wystawienie faktury pro forma?

Fakturę pro forma można pobrać samodzielnie po zalogowaniu się do panelu administracyjnego.

28. Czy w drużynie może pobiec osoba niepełnoletnia?

Niestety nie. Ze względów bezpieczeństwa i w zgodzie z regulaminem, w biegu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

29. Czy jedna osoba może pobiec w dwóch różnych sztafetach? Czy jedna osoba może biec dwa czy więcej razy?

Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie i biec tylko jeden raz.

30. Czy drużyna biorąca udział w Poland Business Run 2019 musi składać się z pięciu osób?

Każda drużyna startująca w Poland Businness Run musi składać się z pięciu osób. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.

31. Czy drużyna musi być sztafetą firmową czy też może się składać z grupy znajomych?

Drużyna nie musi być sztafetą firmową. Co prawda Poland Business Run kierujemy głównie do sektora biznesowego, ale chętnie zobaczymy na starcie także drużyny indywidualne.

32. Czy istnieje limit drużyn przypadających na jedną firmę?

Nie. Nie istnieją żadne limity drużyn przypadających na jedną firmę, jednak w procesie rejestracji kierujemy się zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

33. Czy mogę pobiec w innej koszulce niż tej, która zapewniona zostanie przez organizatora?

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez organizatora. Jest to warunek konieczny, aby drużyna została sklasyfikowana.

34. Zmienił się zawodnik w drużynie i jest już za późno na zmianę koszulki, a poprzednia nie pasuje. Czy w takim wypadku zawodnik może pobiec w swojej koszulce?

Nie. Każdy zawodnik w drużynie zobowiązany jest do noszenia koszulki zagwarantowanej przez Organizatorów. W przypadku braku koszulki przez jakiegokolwiek zawodnika z drużyny, cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

35. Czy drużyna może mieć specjalne stroje/elementy brandingowe swojej firmy?

Oczywiście. Sztafeta firmowa może posiadać elementy stroju z własnym logotypem (czapki, spodenki, buty). Te elementy nie mogą jednak przysłaniać numeru startowego, koszulki zagwarantowanej przez Organizatorów, jak również logotypów, które się na niej znajdują. Nie można także ingerować w wygląd koszulki biegowej.

36. Czy jeśli ktoś miał konto w zeszłym roku to w tym roku będzie mógł się zarejestrować bez zakładania nowego konta?

Tak, będzie mógł się zalogować na swoje konto i zarejestrować drużynę po otwarciu rejestracji.

37. Co mam zrobić jeśli chcę zrezygnować z udziału w Poland Business Run?

Aby zrezygnować z udziału w biegu należy skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail na adres [email protected] Organizator nie zwraca otrzymanych opłat startowych.

38. Czy organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Nie, zgodnie z Regulaminem organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy mogą wykupić takie ubezpieczenie we własnym zakresie.

39. W systemie widnieje niepotwierdzony zawodnik. Co robić?

W przypadku niepotwierdzenia w terminie adresu emailowego przez zawodnika, będzie on potwierdzony w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych przez osobę wydającą pakiet startowy na podstawie złożonego oświadczenia zawodnika.

40. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje o projekcie?

W razie dalszych pytań prosimy o wiadomość email na adres email: [email protected]


Organizatorzy

Partnerzy strategiczni

Partner logistyczny

Partnerzy

Partnerzy treningowi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.