Regulamin

REGULAMIN OBOZU LETNIEGO „Summer Forest Camp 2021”

1. Organizatorem Obozu Summer Forest Camp 2021 (zwanego dalej „Obozem”) jest Fundacja Poland Business Run

2. Celem Obozu jest

• aktywizacja osób z niepełnosprawnością ruchową,

• promocja sportu i rekreacji jako narzędzia wspomagającego rehabilitację i społeczną integrację,

• zaznajomienie uczestników z tematyką wędrówek górskich, survivalu.

3. Obóz odbędzie się w dniach od 19.07 do 24.07.2021 r.

4. Uczestnikami Obozu mogą być wyłącznie osoby spełniające następujące warunki:

• ukończenie 18 roku życia,

• wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

• zaakceptowanie regulaminu obozu,

• przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności (nie dotyczy opiekuna osoby z niepełnosprawnością),

• dokonanie opłaty za uczestnictwo.

5. Uczestnictwo w Obozie jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo wynosi 320 zł (opłata dla opiekuna - 420 zł) i powinna być wniesiona w terminie do dnia 11.07.2021 roku poprzez serwis evenea.pl. Nie wniesienie pełnej opłaty w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Obozie.

6. Opłata może zostać uczestnikowi zwrócona tylko w przypadku kiedy nie może on wziąć udziału w obozie z przyczyn zdrowotnych na podstawie zwolnienia lekarskiego.

7. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w Obozie i obejmuje:

• zakwaterowanie w domkach (7 noclegów),

• zapewnienie niezbędnego sprzętu,

• wyżywienie (posiłki w miejscu obozu oraz produkty do przygotowywania posiłków),

• ubezpieczenie NNW,

• koszty przewodnika i opiekunów.

8. Opłata nie uwzględnia:

• transportu na miejsce obozu;

9. Program Obozu przewiduje:

• przyjazd na miejsce obozu dnia 19.07.2021 w godzinach popołudniowych, zapoznanie się, wspólna kolacja, przygotowanie sprzętu, omówienie planu wyprawy

• w dniach 18.07- 23.07 planowane są wędrówka leśne (dystans każdego dnia będzie dostosowany do możliwości wszystkich uczestników), zwiedzanie i inne formy aktywności

• wyjazd uczestników dnia 24.07.2021 około godziny 12:00

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu Obozu lub jego odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności, za które organizatorzy nie odpowiadają.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania obozu w przypadku nie zebrania wystarczającej liczby chętnych. W takim wypadku wszystkim zgłoszonym zostanie oddana opłata.

12. W przypadku większej liczby chętnych, niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w Obozie decyduje kolejność wpłat.

12. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczestnika, który samowolnie zdecyduje o braku uczestnictwa w zajęciach zaplanowanych w harmonogramie obozu.

13. Organizatorzy Obozu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie osobiste uczestników.

14. Uczestnicy Obozu ponoszą odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zniszczenia i szkody.

15. Uczestnicy Obozu zobowiązani są do:

• stosowania się do poleceń organizatorów Obozu,

• informowania organizatorów o każdorazowym pogorszeniu stanu zdrowia,

• punktualności na miejscach zbiórek,

• dbania o bezpieczeństwo swoje i innych Uczestników,

• wcześniejszego poinformowania o przyjmowanych lekach, stanie zdrowia i uczuleniach,

• informowania o ewentualnym zamiarze przedterminowego opuszczenia obozu.

• posiadania stroju sportowego i obuwia turystycznego

16. Rezygnacja z uczestnictwa w Obozie zgłoszona później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty.

17. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu może rodzić konsekwencje w postaci obowiązku przedterminowego opuszczenia Obozu i pokrycia kosztów transportu.


Summer Forest Camp

Organizatorzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.