Regulamin

Regulamin obozu rowerowego “Adaptive Bike Challenge”

1. Organizatorem obozu rowerowego “Adaptive Bike Challenge” jest Fundacja Poland Business Run, z siedzibą w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków.

2. Celem Obozu jest:

 • aktywizacja osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • promocja sportu jako narzędzia wspomagającego rehabilitację i społeczną integrację,
 • zaznajomienie uczestników z turystyką rowerową.

3. Obóz odbędzie się w dniach 17-19.09.2021.

4. Uczestnicy pokonają trasę o łącznym dystansie około 100 km (~30 km dziennie). Szacowana suma przewyższeń: 900 m ↗, 900 m ↘. Trasa w większości asfaltowa, fragmentami szutrowa. Planowane tempo: 15 km/h.

5. Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie osoby, spełniające następujące warunki:

 • ukończenie 18 rok życia,
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • zaakceptowanie regulaminu i warunków uczestnictwa,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 • przedstawienie oświadczenia o niepełnosprawności narządu ruchu,
 • dokonanie opłaty za uczestnictwo.

6. Uczestnik obozu musi posiadać:

 • sprawny technicznie rower (najważniejsze elementy to: sprawne hamulce, dopompowane opony, dzwonek, oświetlenie, sprawne przerzutki). Najlepiej oddać rower do serwisu przed wyjazdem. Ze względu na ukształtowanie terenu i nawierzchnię, najodpowiedniejsze będą rowery typu: górski (MTB), trekkingowy, gravel, cross. Dopuszczalny jest również udział uczestników na handbike’ach, przystosowanych do jazdy po nieutwardzonej nawierzchni (istnieje możliwość wypożyczenia roweru)
 • kask rowerowy - brak kasku wyklucza uczestnika z udziału w obozie (istnieje możliwość wypożyczenia kasku)
 • zapasowa dętka odpowiednia do rodzaju kół oraz wentyla
 • strój przeciwdeszczowy
 • ubrania adekwatne do pogody i rodzaju wyjazdu
 • środki higieny osobistej.

7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać w czasie trwania obozu następujących zasad: 

 • nie wyprzedzać przewodnika,
 • nie jechać za osobą zamykającą,
 • jechać, trzymając obie ręce na kierownicy (poza sygnalizacją manewrów),
 • nie używać telefonów podczas jazdy,
 • nie wjeżdżać w innych uczestników obozu,
 • jechać jeden za drugim, zachowując bezpieczny odstęp od siebie (2-3m),
 • nie zjeżdżać zbyt szybko na zjazdach (dostosowywać prędkość do swoich umiejętności oraz warunków panujących na drodze),
 • nie przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych,
 • nie spożywać w trakcie obozu alkoholu, ani innych środków psychoaktywnych,
 • zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym,
 • odnosić się do siebie nawzajem w sposób kulturalny,
 • stosować się do poleceń przewodników grupy,
 • informować organizatorów o każdorazowym pogorszeniu stanu zdrowia,
 • być punktualnym na miejscu zbiórek,
 • przestrzegać wewnętrznych regulaminów miejsc noclegowych,
 • dbać o bezpieczeństwo swoje, innych uczestników oraz osób trzecich,
 • poinformować organizatorów o przyjmowanych lekach, stanie zdrowia i uczuleniach,
 • przewozić podręczny bagaż i prowiant ze sobą na rowerze (plecak lub sakwa)

8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i wypadki powstałe z ich winy wobec siebie i osób trzecich.

9. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty startowej.

10. Uczestnictwo w obozie jest odpłatne. Opłata za udział wynosi 120 zł brutto. Nie wniesienie pełnej opłaty w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Obozie.

11. Opłata może zostać uczestnikowi zwrócona tylko w przypadku kiedy nie może on wziąć udziału w obozie z przyczyn zdrowotnych na podstawie zwolnienia lekarskiego, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.

12. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w Obozie i obejmuje:

 • noclegi,
 • wyżywienie (śniadanie+obiadokolacja) i prowiant na drogę,
 • transport bagaży,
 • ubezpieczenie NNW,
 • koszt przewodników,
 • koszt atrakcji przewidzianych w harmonogramie obozu,
 • podatek VAT.

13. Opłata nie uwzględnia:

 • dodatkowe atrakcje nie przewidziane w harmonogramie obozu,
 • dodatkowe posiłki nie uwzględnione w planie dnia obozu,
 • transport na miejsce obozu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub zaistnienia zdarzeń losowych. W takiej sytuacji opłata startowa zostanie zwrócona uczestnikom.

15. W przypadku większej liczby chętnych, niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w Obozie decyduje kolejność wpłat.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste uczestników.

17. W przypadku rezygnacji uczestnika z przejechania danego odcinka rowerem, organizator dopuszcza możliwość pokonania odcinka autem. Organizator nie zapewnia osobnego transportu do miejsca zakończenia obozu przed jego zakończeniem.

18. W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, każdy z uczestników oświadcza, że w terminie 14 dni przed rozpoczęciem obozu, nie mieli kontaktu z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie, ani nie ma żadnych objaw choroby.

19. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w regulaminie. Nieprzestrzeganie zasad może wiązać się z obowiązkiem opuszczenia obozu przez uczestnika i pokrycia kosztów transportu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu oraz ostatecznej interpretacji jego postanowień.


Adaptive Bike Challenge

Organizatorzy

Sponsorzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.