ISO

Fundacja Poland Business Run, jako jedna z nielicznych fundacji w Polsce, posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. Umożliwia on szybsze, sprawniejsze, efektywniejsze oraz bezpieczniejsze funkcjonowanie, pozwalając w sposób najbardziej optymalny wykorzystywać przeznaczane przez naszych darczyńców zasoby i zapewnić wysoką jakość pomocy świadczonej naszym podopiecznym.

Inicjatorzy

Partnerzy strategiczni

Partner logistyczny

Partnerzy