Strefa Biegacza

Chcesz wziąć udział w Kraków Business Run 2018? zarejestruj drużynę

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

1. Kiedy rozpoczyna się rejestracja w Krakowie?

Rejestracja na Kraków Business Run 2017 rozpocznie się 18 maja punktualnie o godzinie 12.00.

2. Kiedy odbędzie się bieg?

Bieg odbędzie się w pierwszą niedzielę września, tj. 03.09.2017. 

3. Czy kolejność w jakiej zgłoszeni są zawodnicy to również kolejność na starcie? W jaki sposób można zmienić kolejność zawodników? 

Tak – zawodnicy biegną według zgłoszonej podczas zapisów kolejności. Ewentualnych zmian można dokonać z poziomu panelu administracyjnego, lub poprzez maila na adres [email protected] 

4. Czy kapitan musi biec na pierwszym miejscu? 

Nie. Kapitanem może być dowolny członek drużyny i w związku z tym nie musi to być osoba biegnąca na pierwszej pozycji. Pamiętać przy tym należy, że to kapitan odbiera pakiety startowe i jest odpowiedzialny za doniesienie pałeczki w dniu startu oraz przekazanie jej pierwszemu zawodnikowi. Jeśli kapitan nie będzie mógł osobiście odebrać pakietów startowych zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia. 

5. Czy aby szybciej zarejestrować drużynę można wypełnić tylko niektóre dane? Zarejestrowałem drużynę ale nie miałem pełnych informacji czy można je uzupełnić? 

W celu zarejestrowania drużyny należy podać dane kontaktowe łącznie z numerem NIP firmy, jak również podać dane przynajmniej jednego zawodnika w drużynie. Czas na uzupełnienie danych pozostałych zawodników wynosi 2 tygodnie. Po tym czasie nastąpi przypomnienie o uzupełnieniu danych, a w przypadku braku informacji o pozostałych zawodników, drużyna zostanie usunięta z listy startowej do biegu. 

6. Ile czasu jest na zapłacenie faktury? Czy możliwe jest wydłużenie czasu płatności? 

Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Jeśli faktura nie zostanie opłacona w terminie, zostaje wysłane przypomnienie. Natomiast jeśli po przypomnieniu nie zostanie uregulowana płatność – następuje skreślenie z listy zawodników. W uzasadnionych przypadkach możemy wydłużyć czas płatności faktury. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: [email protected] 

7. Ile wynosi opłata startowa? 

Opłata startowa wynosi 350,00 zł netto (378 zł brutto) za całą drużynę, czyli 70 zł netto za zawodnika. 

8. Jakie dane są potrzebne by zarejestrować drużyny do biegu? 

W celu zarejestrowania drużyny należy podać dane adresowe firmy łącznie z NIP (lub dane kontaktowe w przypadku osób indywidualnych), krótki opis drużyny oraz dane zawodników (imię, nazwisko, płeć, rozmiar koszulki, poprawny adres e-mail [zostanie zweryfikowany], rok urodzenia). 

9. Czy muszę podać adresy e-mail zawodników? Zawodnicy nie chcą podać adresów e-mail, a system nie chce zarejestrować użytkowników bez poprawnego adresu e-mail. 

Tak. Adresy e-mail zawodników są niezbędne w procesie rejestracji. Po zaakceptowaniu drużyny na adresy e-mail zawodników przychodzi prośba o potwierdzenie uczestnictwa, zweryfikowanie danych, a także oświadczenie, który musi zostać podpisane przez każdego z zawodników. 

10. Czy w tym roku również będzie lista rezerwowa? 

Tak. Po wyczerpaniu limitu miejsc nowo zarejestrowane drużyny automatycznie zostaną wpisane na listę rezerwową. O uruchomieniu dodatkowej puli miejsc dla drużyn z listy rezerwowej decydują organizatorzy biegu i zostanie to podane do informacji w osobnym komunikacie. 

11. Co zrobić jeśli trafiłem na listę rezerwową? 

Poczekać aż powiadomimy Cię o zwolnieniu się miejsca startowego i możliwości Twojego uczestnictwa w biegu. Pamiętaj o tym, że Kraków Business Run cieszy się ogromną popularnością i w związku z tym ze względów organizacyjnych, jak również ze względów bezpieczeństwa musimy przestrzegać limitu miejsc. 

12. Zmienił mi się zawodnik w drużynie. Co w tej sytuacji powinienem zrobić? 

Zmiany zawodnika można dokonać samodzielnie do 13.08.2017. Dokonuje się jej za pośrednictwem panelu administracyjnego lub za pomocą zgłoszenia mailowego na adres [email protected] (podając w temacie nazwę/miejsce biegu, następnie informacje o nazwie drużyny oraz dane zawodników). Pamiętaj jednak, że jeśli zmiana nastąpi po 23.06.2017 roku – organizatorzy nie będą mogli zagwarantować innych rozmiarów koszulek, niż to było pierwotnie ustalone. Po 13.08.2017 roku zmian w drużynie będzie można dokonać tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach przy odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny. Kapitan musi wówczas mieć ze sobą podpisane oświadczenie nowego zawodnika. 

13. Kiedy można odebrać pakiety startowe? 

Pakiety startowe będą wydawane w dniach 31 sierpnia-2 września w Biurze Zawodów na Stadionie Miejskim im. Reymana, ul. Reymonta 20 brama LE. Godziny wydawania pakietów startowych: czwartek 31 sierpnia 15.00 - 19.00, piątek 1 września 12.00 - 18.00, sobota 2 września 12.00 - 18.00. Pakiety startowe odbiera kapitan drużyny w komplecie 5 zestawów dla wszystkich biegaczy. 

14. Co jest potrzebne aby odebrać pakiet startowy? Kapitan drużyny nie może odebrać pakietu startowego, czy mogę zrobić to za niego? Jestem w firmie opiekunem drużyn startujących i czy w związku z tym mogę odebrać pakiety startowe dla wszystkich zgłoszonych w firmie drużyn? 

Co do zasady pakiety startowe może odebrać tylko kapitan w biurze zawodów. Odbiera je dla całej drużyny (pakiety nie będą wydawane pojedynczo), przedstawiając własnoręcznie podpisane przez wszystkich zawodników oświadczenia (stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu). Pobierz oświadczenie: wersja polska, wersja angielska. 

Jeżeli kapitan nie może odebrać pakietów startowych osobiście – może to zrobić pisemnie upoważniona do tego osoba. Wzór upoważnienia można pobrać za pośrednictwem naszej strony internetowej (wersja polska, wersja angielska). 

Jeżeli z danej firmy w biegu bierze udział więcej niż jedna drużyna i osoba odpowiedzialna chciałaby odebrać pakiety dla wszystkich – musi posiadać upoważnienia od wszystkich kapitanów drużyn, jak również oświadczenia podpisane przez wszystkich zawodników. 

15. Czy można zmienić rozmiar koszulki? 

Tak. Zmiany można dokonać do 23.06.2017 roku samodzielnie za pośrednictwem panelu administracyjnego lub pisząc maila na adres: [email protected] (podając w temacie nazwę/miasto biegu, a następnie informacje o nazwie drużyny i dane zawodników wraz z rozmiarami koszulek do zmiany). Po tym terminie organizatorzy nie są w stanie zagwarantować, że pożądane rozmiary koszulek będą jeszcze dostępne. 

16. Do czego jest Wam potrzebna data urodzenia? 

Rok urodzenia jest niezbędny do zweryfikowania pełnoletności osób biorących udział w biegu, jak również do celów statystycznych. 

17. Jestem kapitanem drużyny a nie otrzymałem faktury. 

Faktury wysyłane są do osób zgłaszających drużynę. Na życzenie faktura może zostać wysłana również do kapitana. Prośbę o wysłanie faktury należy kierować na adres: [email protected] (podając nazwę/miasto biegu i nazwę drużyny). Wówczas faktura zostanie wysłana kolejny raz. 

18. Zarejestrowałem kilka drużyn i chciałbym otrzymać fakturę zbiorczą. 

W sprawie faktur zbiorczych prosimy o kontakt z Małgorzatą Stępień, dostępną pod adresem: [email protected] Należy wówczas podać nazwę/miasto biegu, jak również numery faktur pro forma na które ma zostać wystawiona zbiorcza faktura. 

19. Pomyliłem się zakładając konto. W jaki sposób mogę poprawić dane? Czy możecie wystawić fakturę pro forma z poprawionymi danymi? 

Dane można poprawić samodzielnie z poziomu panelu administracyjnego lub zgłaszając taką prośbę na adres: [email protected] W mailu trzeba podać nazwę biegu, nazwę drużyny oraz poprawne dane. Po poprawieniu danych faktura zostanie wysłana po raz kolejny. 

20. Czy mogę prosić o ponowne wystawienie faktury pro forma? 

Oczywiście. Taką prośbę proszę wysłać na adres: [email protected], podając nazwę biegu oraz nazwę drużyny. Faktura zostanie wysłana po raz kolejny również bezpośrednio na maila. 

21. Czy w drużynie może pobiec nastolatek? 

Niestety nie. Ze względów bezpieczeństwa i w zgodzie z regulaminem w biegu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. 

22. Czy drużyna musi być sztafetą firmową czy też może się składać z paczki znajomych? 

Drużyna nie musi być sztafetą firmową. Co prawda Poland Business Run kierujemy głównie do sektora biznesowego, ale chętnie zobaczymy na starcie także drużyny indywidualne. 

23. Czy istnieje limit drużyn przypadających na jedną firmę? 

Nie. Nie istnieją żadne limity drużyn przypadających na jedną firmę, jednak w procesie rejestracji kierujemy się zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. 

24. Zmienił się zawodnik w drużynie i jest już za późno na zmianę koszulki, a poprzednia nie pasuje. Czy w takim wypadku zawodnik może pobiec w swojej koszulce? 

Nie. Każdy zawodnik w drużynie zobowiązany jest do noszenia koszulki zagwarantowanej przez Organizatorów. W przypadku braku koszulki przez jakiegokolwiek zawodnika z drużyny, cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana. 

25. Czy drużyna może mieć specjalne stroje/elementy brandingowe swojej firmy? 

Oczywiście. Sztafeta firmowa może posiadać elementy stroju z własnym logotypem (czapki, spodenki, buty). Te elementy nie mogą jednak przysłaniać koszulki zagwarantowanej przez Organizatorów, jak również logotypów, które się na niej znajdują. Nie można także ingerować w wygląd koszulki biegowej. 

26. Czy jeśli ktoś miał konto w zeszłym roku to w tym roku będzie mógł się zarejestrować bez zakładania nowego konta? 

Tak, będzie mógł się zalogować na swoje konto i zarejestrować drużynę po otwarciu rejestracji.

Organizatorzy

Sponsorzy główni

Partnerzy strategiczni

Sponsorzy

Partnerzy treningowi