Strefa Biegacza

Chcesz wziąć udział w Katowice Business Run? zarejestruj drużynę

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co to jest Katowice Business Run?

Katowice Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety, jest częścią Poland Business Run – ogólnopolskiej imprezy, która tego samego dnia, wystartuje jednocześnie w różnych miastach Polski.

2. Ile wynosi limit miejsc w tym roku? 

W tegorocznej edycji Katowice Business Run limit miejsc wynosi 500 drużyn. Oznacza to, że łącznie wystartować może 2500 zawodników.

3. Kiedy odbędzie się bieg? 

Bieg startuje w pierwszą niedzielę września, tj. 3 września o godzinie 10:30. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do uczestnictwa w odprawie, która będzie mieć miejsce o godzinie 10:00.

4. Czy kolejność w jakiej zgłoszeni są zawodnicy to również kolejność na starcie? W jaki sposób można zmienić kolejność zawodników? 

Tak – zawodnicy biegną według zgłoszonej podczas zapisów kolejności. Ewentualnych zmian można dokonać z poziomu panelu administracyjnego, lub poprzez maila na adres [email protected]

5. Czy kapitan musi biec na pierwszym miejscu? 

Nie. Kapitanem może być dowolny członek drużyny i w związku z tym nie musi to być osoba biegnąca na pierwszej pozycji. Pamiętać przy tym należy, że to kapitan odbiera pakiety startowe i jest odpowiedzialny za doniesienie pałeczki w dniu startu oraz przekazanie jej pierwszemu zawodnikowi. Jeśli kapitan nie będzie mógł osobiście odebrać pakietów startowych zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia.

6. Ile czasu jest na zapłacenie faktury? Czy możliwe jest wydłużenie czasu płatności? 

Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Jeśli faktura nie zostanie opłacona w terminie, zostaje wysłane przypomnienie. Natomiast jeśli po przypomnieniu nie zostanie uregulowana płatność – następuje skreślenie z listy zawodników. W uzasadnionych przypadkach możemy wydłużyć czas płatności faktury. Więcej informacji można uzyskać pod adresem [email protected]

7. Ile wynosi opłata startowa?

Opłata startowa wynosi 350,00 zł netto (378 zł brutto) za całą drużynę, czyli 70 zł netto za zawodnika.

8. Co zrobić jeśli trafiłem na listę rezerwową?

Poczekać aż powiadomimy Cię o zwolnieniu się miejsca startowego i możliwości Twojego uczestnictwa w biegu. Pamiętaj o tym, że Katowice Business Run cieszy się ogromną popularnością i w związku z tym ze względów organizacyjnych, jak również ze względów bezpieczeństwa musimy przestrzegać limitu miejsc, który wynosi 500 drużyn (2500 zawodników).

9. Zmienił mi się zawodnik w drużynie. Co w tej sytuacji powinienem zrobić? 

Zmiany zawodnika można dokonać samodzielnie do 13 sierpnia 2017 roku. Dokonuje się jej za pośrednictwem panelu administracyjnego lub za pomocą zgłoszenia mailowego na adres [email protected] (podając w temacie nazwę/miejsce biegu, następnie informacje o nazwie drużyny oraz dane zawodników). Pamiętaj jednak, że jeśli zmiana nastąpi po 23 czerwca 2017 roku – organizatorzy nie będą mogli zagwarantować innych rozmiarów koszulek, niż to było pierwotnie ustalone.

Po 13 sierpnia 2017 roku zmian w drużynie będzie można dokonać tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach przy odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny. Kapitan musi wówczas mieć ze sobą podpisane oświadczenie nowego zawodnika. 

10. Czy jedna osoba może pobiec w dwóch różnych sztafetach? Czy jedna osoba może biec dwa czy więcej razy? 

Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie i biec tylko jeden raz.

11. Czy po dokonaniu rejestracji istnieje możliwość zmiany rozmiaru koszulki? 

Tak. Zmiany można dokonać do 23 czerwca 2017 roku samodzielnie za pośrednictwem panelu administracyjnego lub pisząc maila na adres: [email protected] (podając w temacie nazwę/miasto biegu, a następnie informacje o nazwie drużyny i dane zawodników wraz z rozmiarami koszulek do zmiany). Po tym terminie organizatorzy nie są w stanie zagwarantować, że pożądane rozmiary koszulek będą jeszcze dostępne.

12. Czy drużyna biorąca udział w Katowice Business Run 2017 musi składać się z pięciu osób? 

Każda drużyna startująca w Katowice Businness Run musi składać się z pięciu osób. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.

13. Pomyliłem się zakładając konto. W jaki sposób mogę poprawić dane? Czy możecie wystawić fakturę pro forma z poprawionymi danymi? 

Dane można poprawić samodzielnie z poziomu panelu administracyjnego lub zgłaszając taką prośbę na adres [email protected] W mailu trzeba podać nazwę biegu, nazwę drużyny oraz poprawne dane. Po poprawieniu danych faktura zostanie wysłana po raz kolejny.

14. Czy mogę pobiec w innej koszulce niż tej która zapewniona zostanie przez organizatora?

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez organizatora. Jest to warunek konieczny, aby drużyna została sklasyfikowana. Organizator dopuszcza możliwość zastosowania elementów wyróżniających drużynę, pod warunkiem że elementy te nie będą zasłaniać numeru startowego oraz logotypów sponsorów Katowice Business Run. Elementy te zapewniane są przez drużyny we własnym zakresie.

15. Czy organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków? 

Nie, zgodnie z Regulaminem organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. Kiedy można odebrać pakiety startowe?

Pakiety startowe będzie można odebrać w tygodniu poprzedzającym bieg. Wszystkie szczegóły dotyczące odbioru pakietów startowych zostaną podane w osobnym komunikacie w trzech źródłach: mailowo, na stronie internetowej, jak również na naszym profilu na facebooku.

17. Co jest potrzebne aby odebrać pakiet startowy? Kapitan drużyny nie może odebrać pakietu startowego, czy mogę zrobić to za niego? Jestem w firmie opiekunem drużyn startujących i czy w związku z tym mogę odebrać pakiety startowe dla wszystkich zgłoszonych w firmie drużyn? 

Co do zasady pakiety startowe może odebrać tylko kapitan w biurze zawodów. Odbiera je dla całej drużyny (pakiety nie będą wydawane pojedynczo), przedstawiając własnoręcznie podpisane przez wszystkich zawodników oświadczenia (stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu).

Jeżeli kapitan nie może odebrać pakietów startowych osobiście – może to zrobić pisemnie upoważniona do tego osoba. Wzór upoważnienia można pobrać za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Jeżeli z danej firmy w biegu bierze udział więcej niż jedna drużyna i osoba odpowiedzialna chciałaby odebrać pakiety dla wszystkich – musi posiadać upoważnienia od wszystkich kapitanów drużyn, jak również oświadczenia podpisane przez wszystkich zawodników. 

18. Jestem kapitanem drużyny a nie otrzymałem faktury. 

Faktury wysyłane są do osób zgłaszających drużynę. Na życzenie faktura może zostać wysłana również do kapitana. Prośbę o wysłanie faktury należy kierować na adres [email protected] (podając nazwę/miasto biegu i nazwę drużyny). Wówczas faktura zostanie wysłana kolejny raz.

19. Zarejestrowałem kilka drużyn i chciałbym otrzymać fakturę zbiorczą. 

W sprawie faktur zbiorczych prosimy o kontakt z Małgorzatą Stępień, dostępną pod adresem [email protected] Należy wówczas podać nazwę/miasto biegu, jak również numery faktur pro forma na które ma zostać wystawiona zbiorcza faktura.

20. Czy mogę prosić o ponowne wystawienie faktury pro forma? 

Oczywiście. Taką prośbę proszę wysłać na adres [email protected], podając nazwę biegu oraz nazwę drużyny. Faktura zostanie wysłana po raz kolejny również bezpośrednio na maila.

21. Czy w drużynie może pobiec nastolatek? 

Niestety nie. Ze względów bezpieczeństwa i w zgodzie z regulaminem w biegu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

22. Czy drużyna musi być sztafetą firmową czy też może się składać z paczki znajomych? 

Drużyna nie musi być sztafetą firmową. Co prawda Poland Business Run kierujemy głównie do sektora biznesowego, ale chętnie zobaczymy na starcie także drużyny indywidualne.

23. Czy istnieje limit drużyn przypadających na jedną firmę? 

Nie. Nie istnieją żadne limity drużyn przypadających na jedną firmę, jednak w procesie rejestracji kierujemy się zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”.

24. Zmienił się zawodnik w drużynie i jest już za późno na zmianę koszulki, a poprzednia nie pasuje. Czy w takim wypadku zawodnik może pobiec w swojej koszulce? 

Nie. Każdy zawodnik w drużynie zobowiązany jest do noszenia koszulki zagwarantowanej przez Organizatorów. W przypadku braku koszulki przez jakiegokolwiek zawodnika z drużyny, cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

25. Czy drużyna może mieć specjalne stroje/elementy brandingowe swojej firmy? 

Oczywiście. Sztafeta firmowa może posiadać elementy stroju z własnym logotypem (czapki, spodenki, buty). Te elementy nie mogą jednak przysłaniać koszulki zagwarantowanej przez Organizatorów, jak również logotypów, które się na niej znajdują. Nie można także ingerować w wygląd koszulki biegowej.

26. Co mam zrobić jeśli chcę zrezygnować z udziału w Katowice Business Run? 

Aby zrezygnować z udziału w Katowice Business Run należy skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail na adres [email protected] Organizator nie zwraca otrzymanych opłat startowych.

Organizatorzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy